Informacja o zmianie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) | Gmina Spiczyn