Rozporządzenie NR 37 Wojewody Lubelskiego z dn. 16.08.2018r. | Gmina Spiczyn