Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim - sołectwo Kijany

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim - sołectwo Kijany

Dnia 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w ZSR w Kijanach odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące:
  1. zaopiniowania projektów uchwał dotyczących zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia max. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych,
  2. podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Zapraszam wszystkich mieszkańców.
                                                    Sołtys wsi Kijany
             (-) Piotr Chudzik

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót