Aktualności

Gmina Spiczyn przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielony LOF”

Gmina Spiczyn przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielony LOF”

Gmina Spiczyn przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielony LOF”, realizowanego przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25.11.2016 r. o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

W projekcie uczestniczy pięć gmin:  Lider projektu - Gmina Miasto Lubartów oraz czterech partnerów: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka.

Projekt „Zielony LOF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 22.12.2017 roku Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu,
w imieniu pozostałych gmin, podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim.

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności.

W ramach projektu Gmina Spiczyn opracuje inwentaryzacje przyrodniczą terenów poniżej wymienionych:

-        Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz,

-        „Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim,

-        Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego,

-        Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn,

-        Użytek ekologiczny w Charlężu,

oraz pomniki przyrody:

aleje lipowe przy drogach:  Charlęż , Jawidz – Lubartów - 3 000 m, Charlęż – Jawidz- 1 500 m.

 

 

Termin realizacji projektu: 2016 - 2020

Całkowita wartość projektu na zadania realizowane przez Gminę Spiczyn: 80 405,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 68 344,25 zł”

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót