Informacja o zamiarze zlecenia i realizacji zadnia publicznego z pominięciem konkursu ofert | Gmina Spiczyn