Aktualności

Nadleśnictwo Lubartów informuje o planowanym zabiegu agrolotniczym ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca

Nadleśnictwo Lubartów informuje o planowanym zabiegu agrolotniczym ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca

na części terenu obrębu leśnego Kozłówka, oraz części lasów nie stanowiącej własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych Jawidz przylegających do kompleksów lasów państwowych zgodnie z załączoną mapą.

 

Podjęcie zabiegów agrotechnicznych związane jest ze szkodami w uprawach i młodnikach leśnych w lasach własności

Skarbu Państwa oraz lasach prywatnych właścicieli. Należy zwrócić uwagę na tendencję zagęszczenia sezonów rójkowych – występowania intensywnych lotów szczepów pobocznych. Oprysk ma na celu ograniczenie populacji i rozprzestrzeniania chrabąszcza na nowe tereny. Zabieg związany jest z zachowaniem trwałości lasów.

 

Zabieg dotyczy zwalczania postaci dorosłej chrabąszcza majowego i kasztanowca. Oprysk zostanie wykonany preparatem Mospilan 20 SP przy użyciu substancji pomocniczej adiuwantu Ikar 95 EC metodą agrolotniczą. Termin przeprowadzenia zabiegu przewidziany jest w pierwszej połowie miesiąca maja, jednak konkretnie ustalony zostanie na podstawie prowadzonych badań nasilania rójki oraz dojrzałości jaj chrabąszczy.

 

Załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [223.11 KB]

Mapka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.75 MB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót