Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie - Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja

Zapraszamy do udziału w projekcie - Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Termin realizacji projektu: 01.01.2018 -30.06.2019r

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 3 805 378,17

Celem projektu jest trwałe włączenie zawodowe 80 osób (kobiet i mężczyzn)w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z K.C. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby należące minimum do jednej z grup:

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie- ISCED 3)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+
 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12m-c)

 

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związane z urodzeniem/wychowaniem dziecka
 • osoby zamieszkałych na terenach wiejskich , odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG;
 • osoby planujące rozpocząć DG na obszarze gmin objętych programem rewitalizacji tj. Jabłonna, Niedrzwica Duża, Spiczyn;
 • osoby planujące rozpocząć DG na terenach gmin LOF o niskiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości tj. Nałęczów, Spiczyn, Jastków, Jabłonna, m.Lubartów.

 

Do projektu zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 30 lat

W projekcie zapewniamy:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej
  max 25.313,52 zł brutto
 • pomostowe wsparcie finansowe max 2.000, 00 brutto x 12 miesięcy
 • pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm po otrzymaniu dotacji.

 


Informacje na stronie: www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/czas-na-dzialanie-2-edycja

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ: KONTAKT: 507822568

Regulamin rekrutacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [453.80 KB]

Ulotka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [810.00 KB]

Formularz rekrutacyjny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [873.00 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót