Aktualności

Kongres Organizacji Pozarządowych

Kongres Organizacji Pozarządowych

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek ma zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim Rejestracji na Kongres można dokonać poprzez stronę www.konferencja.lublin.uw.gov.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Miejsce Kongresu:
16 kwietnia - Lublin
17 kwietnia - Chełm
18 kwietnia - Zamość
19 kwietnia - Biała Podlaska

Program: 

09:00 - 09:30 - Rejestracja uczestników serwis kawowy 

10:00 - 10:10 - OTWARCIE KONGRESU  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek 

10:10 - 10:20 - Wystąpienia zaproszonych gości 

10:20 - 11:20 - WRĘCZENIE ODZNACZEŃ 

11:20 - 11:30 - CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA 

11:30 - 12:15 - Panel I - Planowane zmiany w prawie dot. NGO
Prezentacja dot. planowanych zmian w prawie dot. NGO

12:15 - 12:30 - Przerwa kawowa 

12:30 - 13:15 - Panel li - Finansowanie NGO
Prezentacja dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO

13:15 - 14:00 - Panel Ili - Przykłady dobrych praktyk w działalności NGO w woj. Lubelskim
Obszar I : Przedsiębiorczość ,innowacyjność, nauka
Obszar li: Działalność społeczna i rynek pracy
Obszar Ili: Regionalizm, kultura i sztuka 

14:00 - 14:30 - Dyskusja

14:30 - 15:30 - Lunch

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót