Aktualności

spotkanie informacyjne
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze

Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina
"

Spotkanie informacyjne Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina"

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9.
Spotkanie informacyjne Rozwój przedsiębiorczości na obszarze  Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina
 

Program Spotkania  


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania  „Kraina wokół Lublina”

Lublin, 19 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna (parter)

10.30 –11.00

Rejestracja uczestników

11.00-11.15.

Powitanie uczestników  i przedstawienie programu Konferencji

11.15 -13.00


  • Konstytucja Biznesu - nowe uregulowania prawne dotyczące przedsiębiorców, Tomasz  Małecki - Lubelski  Park Naukowo Technologiczny

  • Czy warto współpracować? – o klubach biznesu i innych formach współpracy - Alina Łuszczak – Fundacja Centrum Pozytywnych Przemian

  • Wsparcie skierowane na rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności LGD „Kraina wokół Lublina” – aktualny stan realizacji oraz planowane konkursy – Małgorzata Olechowska LGD „Kraina wokół Lublina”

13.00-13.15

Przerwa kawowa

13.15 -  15.00
  • Informacje dla wnioskodawców i beneficjentów działań: podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćprzedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

- procedura oceny wniosku dokonywana w Urzędzie Marszałkowskim;

- zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy;

- informacje związane z przygotowaniem wniosku o płatność;

5. Konkurencyjny wybór wykonawców – zmiany w przepisach – Roman Dąbek

15.00

Zakończenie spotkania

11.00 – 15.00

W trakcie trwania spotkania zorganizowany będzie:

*Punkt Informacyjny Funduszy Unii Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego udzielający informacji o dotacjach  dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

*Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu pracy w Lublinie z informacjami na temat wsparcia dla pracodawców

*Punkt Informacyjny LGD „Kraina wokół Lublina” – możliwości wsparcia                         na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej

 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót