ZARZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r. | Gmina Spiczyn