Aktualności

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD "Polesie"

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD "Polesie"

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie". Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje będą udostępniane w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD "Polesie" i wdrażania LSR.
Link do ankiety: TUTAJ 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót