Aktualności

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie dwóch projektów pn. „Termomodenizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Spiczyn”

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie dwóch projektów pn. „Termomodenizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Spiczyn”

W dniu 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wójt Gminy Spiczyn Dorota Zofia Szczęsna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Grabowskiej, podpisał umowę o dofinansowanie dwóch projektów pn. „Termomodenizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Spiczyn”.

W 2018 roku zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. termomodernizacja budynku szkoły;
 2. instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia;
 3. instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
 4. instalacja c.w.u.;
 5. wykonanie kotłowni gazowej;
 6. wykonanie wentylacji mechanicznej;
 7. zakupienie kotłów gazowych;
 8. instalacja gazowa, C.O.;
 9. platforma dla osób niepełnosprawnych;
 10. opaska odwadniająca wokół budynku.

Całkowita wartość projektu – 1.719.105,76 zł.

85% wydatków kwalifikowanych, to wsparcie unijne, 15% z budżetu Gminy.

Drugi projekt pn. „Termomodernizacja budynku SP Charlęż” realizacja zadania w 2019 r.:

 1. izolacja ścian-fundamentowych i zewnętrznych;
 2. przygotowanie poddasza na potrzeby pompy ciepła;
 3. ocieplenie strychu;
 4. remont izolacji C.W.;
 5. modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia;
 6. odwodnienie wokół budynku;
 7. uchwyty przy pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość projektu 439.933,21 zł.

85% wydatków kwalifikowanych, to wsparcie unijne, 15% budżet Gminy.

Na realizację tego zadania, projekty zostały złożone w grudniu 2016 r. w ramach działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót