Aktualności

List z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza

List z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich ludzi o wielkich sercach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siły, działając na rzecz drugiego człowieka i innych istot żyjących.

Praca oraz zaangażowanie, często anonimowych bohaterów, są nieocenione i stanowią wspaniały przykład wrażliwości społecznej. Wolontariat jest doskonałym sposobem na przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a także rozbudzania empatii oraz potrzeby niesienia pomocy potrzebującym.

Gorąco zachęcam, aby jak najwięcej organizacji i inicjatyw włączało w swoje działania dzieci i młodzież. Dzięki temu grono wolontariuszy będzie się stale powiększało, zaś idea wspierania potrzebujących zyska coraz szersze kręgi.

Za niespełna miesiąc rozpoczniemy obchody Roku Ireny Sendlerowej. Jej wspaniała postawa jest najlepszym przykładem dla wszystkich, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Bezinteresownie rzuciła się w wir pomocy, najpierw jako pracownica ośrodków zdrowia i opieki, potem ratując dzieci i wyprowadzając je z getta. Nie ugięła się przed groźbą śmierci, która groziła za pomoc czy ukrywane Żydów. Nawet brutalne przesłuchanie Gestapo nie załamało jej zapału i wiary w to co czyniła. Uważała swoją działalność za rzecz normalną, mówiła, że „kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę”. Nie robiła tego dla sławy, nie chciała być bohaterem – chciała żyć uczciwie, być przyzwoitym człowiekiem. Właśnie to przesłanie Wy, wolontariusze, niesiecie dalej w świat.

Sposobów na pomaganie innym jest tak wiele, jak wielu jest ludzi o dobrych sercach i wielkiej sile, chcących nieść tę pomoc. To także najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa, a jednocześnie najpiękniejszy wyraz szacunku dla drugiego człowieka i innych istot żywych. Wolontariat jest nie tylko bezinteresowną pracą, lecz także wyjątkowym sposobem na rozwijanie własnego potencjału, zdobywanie nowych, cennych doświadczeń oraz szansą na przeżycie fascynującej przygody.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy energią i entuzjazmem zarażają innych, w szczególności tym, którzy swoje działania wykonują na rzecz najmłodszych – poprzez pomoc w odzyskaniu zdrowia, nauce, rozwijaniu talentów, wsparcie w wychowaniu czy zwykłe, przyjazne otarcie łez albo wspólne radowanie. Każdy z tych przejawów dobroczynności z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Dzięki Wam i Waszym działaniom niejedno dzieciństwo nabiera radosnych barw.

 

 

Z wyrazami największego
szacunku i wdzięczności
Marek Michalak
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót