Aktualności

Bezpłatny System Powiadamiania SMS

Bezpłatny System Powiadamiania SMS

Jeżeli chcesz BEZPŁATNIE otrzymywać wiadomości SMS o:
  • terminach płatności (zapłaty) oraz zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych zobowiązaniach na rzecz Gminy Spiczyn
  • wydarzeniach kulturalnych oraz komunikatach Urzędu
  • Innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Spiczyn

należy wypełnić oświadczenie i złożyć je w Urzędzie Gminy Spiczyn. oświadczenie dostępne jest w Urzędzie Gminy Spiczyn oraz na stronie www.spiczyn.pl

Załaczniki:

Regulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.43 KB]

Oświadczenie -zgoda, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.82 KB]

Oświadczenie -rezygnacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.76 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót