Aktualności

Mobilny Punkt Informacyjny Spiczyn 27.09.2017

Mobilny Punkt Informacyjny Spiczyn 27.09.2017

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.
Mobilny Punkt Informacyjny Spiczyn 27.09.2017

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres:monitoringpunktow@mr.gov.pl.

 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót