Aktualności

Uchwala Nr XII / 46 / 2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Uchwala Nr XII / 46 / 2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Spiczyn przez Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót