Aktualności

UWAGA ROLNICY I PRODUCENCI ROLNI Z TERENU GMINY SPICZYN !

UWAGA ROLNICY I PRODUCENCI ROLNI Z TERENU GMINY SPICZYN !

Gmina Spiczyn w porozumieniu z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie przystępuje do przeprowadzenia analiz glebowych w ramach prowadzonego monitoringu zasobności gleb na terenie gminy.

W związku z powyższym prosimy rolników i producentów rolnych zainteresowanych przeprowadzeniem analiz glebowych pod kątem ich zasobności w podstawowe makroelementy o zgłaszanie się osobiście do pok. nr 2 Urzędu Gminy lub telefonicznie nr 817577026 ewentualnie mailowo: z.niedzwiadek@spiczyn.pl

Koszty analiz w całości zostanie pokryty z budżetu gminy.

Ilość planowanych do wykonania próbek jest ograniczona.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót