Aktualności

Ogłoszenie o braku dostaw wody

Ogłoszenie o braku dostaw wody

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach informuje odbiorców wody wodociągu Januszówka , że nie będzie dostawy wody z powodu braku wody w studni.
Jednocześnie informujemy, że woda do celów pitnych będzie dostarczona w butelkach 5 l do sołtysów, natomiast do celów gospodarczych udostępniony będzie hydrant z wodociągu w Zawieprzycach oraz beczkowozy.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót