Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - informacja o umowie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - informacja o umowie

Gmina Spiczyn informuje, że realizacja zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” jest dotowana na podstawie umowy nr 148/2017/D/OZ z dnia 24.05.2017 r.

 

Gmina Spiczyn informuje, że realizacja zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” jest dotowana na podstawie umowy nr 148/2017/D/OZ z dnia 24.05.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Logotypy


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót