Aktualności

11 marca Dzień Sołtysa

11 marca Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Spiczyn najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za pracę wykonywaną na rzecz lokalnych wspólnot, troskę o swoje najbliższe otoczenie, o sąsiedzkie relacje, o potrzeby Państwa miejscowości. Bez wątpienia są Państwo liderami lokalnych społeczności, wybranymi przez sąsiadów, by ich reprezentować,  rozwiązywać problemy i troszczyć się o wspólne sprawy sołectwa. Bycie Sołtysem to wyraz wielkiego zaufania, ale również zobowiązanie. Tym bardziej wyrażam swój podziw, że tak wielu z Państwa sprawuję swoją funkcję od wielu lat. 
Dzięki Sołtysom i Radom Sołeckim nasza wieś nieustanie się zmienia, to Państwo zachęcają do wspólnego działania, organizują wydarzenia, które zbliżają do siebie sąsiadów oraz budują Małe Ojczyzny, gdzie panują silne więzi międzyludzkie, a w codziennych relacjach nie brakuje życzliwości i chęć współdziałania. Dziękuję raz jeszcze za Państwa pomysły i zaangażowanie. 
 
Życzę Państwu jak najwięcej satysfakcji ze wszystkich podejmowanych działań oraz wszelkiej osobistej pomyślności.
 
Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Spiczyn z Pracownikami

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót