Aktualności

Cmentarz

Odrestaurowano cmentarz wojenny w Charlężu

Pragniemy poinformować, że Gmina Spiczyn przystąpiła do renowacji cmentarza wojennego żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej z okresu I Wojny Światowej w Charlężu.
Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach  Programu Rządowego:  „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Dofinansowanie wyniosło blisko 80% kosztów, natomiast pozostałą cześć pokryła Gmina Spiczyn.logo ministerstwa
 
Projekt jest skierowany do wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania wiedzy edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Celem tego zadania jest bowiem popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii oraz dziedzictwa.
 
Cmentarz z I wojny światowej w Charlężu został założony w 1915 r. przez władze austriackie dla żołnierzy poległych w dniach 3-4 sierpnia 1915 roku. Pierwotnie pochowano na nim ok. 400 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich: poległych 3-4 sierpnia 1915 w bitwach w okolicy Charlęża i Bystrzycy. W dniu 25 sierpnia roku 1934 zlikwidowano cmentarz wojenny w Zawieprzycach przenosząc pochowanych tam żołnierzy do Charlęża.
 
W ramach renowacji cmentarza zrealizowano następujące działania: wykonano ziemne prace przygotowawcze polegające na odkopaniu ogrodzenia i niwelacji terenu. Oczyszczono i naprawiono, a następnie pomalowano ogrodzenie. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu. Została wykonana i zamontowana nowa tablica informacyjna. Ponadto oznakowany został dojazd do cmentarza od drogi powiatowej.
 
W celu dalszego utrzymywania porządku i czystości na cmentarzu został zakupiony niezbędny do tego sprzęt w postaci: rozdrabniacza spalinowego do gałęzi, kosiarki, oraz akumulatorowego multisystemu ogrodowego wraz z przystawkami. Prace renowacyjne zamknęły się kwotą: 14 250 zł, a urządzenia zakupiono na kwotę 13 833 zł.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót