Aktualności

 Projekt pn.: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej.

Projekt pn.: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe 1750 zł netto

- zwrot kosztów dojazdu

- pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego

- serwis kawowy

 

Po odbytym szkoleniu Uczestnicy biorą udział w obowiązkowym 3 miesięcznym stażu!

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie:  https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/skuteczna-aktywizacja

Projekt pn.: Instalator Urządzeń Energii OdnawialnejProjekt pn.: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót