Aktualności

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie   „Kwalifikacje i Doświadczenie”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kwalifikacje i Doświadczenie”

We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie   „Kwalifikacje i Doświadczenie”

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót