Aktualności

Dokumenty w ręku

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

Oferta uproszczona złożona dnia 9 września 2022 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późń. zm.), pn. „Umiem Pływać”

Oferent: Uczniowski  Klub Sportowy „ATAK” Spiczyn, mający swoją siedzibę w Spiczynie, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej pod pozycją 25.

Załączniki: 

Ikona pdfUproszczona oferta realizacji zadania publicznego., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [110.69 KB]

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...)

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót