Aktualności

panele fotowoltaiczne na dachu

Wydłużenie terminu realizacji umowy

Szanowni Państwo,Wykonawca odpowiedzialny za realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Spiczyn” przedłożył do Gminy Spiczyn wniosek wraz z uzasadnieniem z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy. We wniosku Wykonawca powołał się m. in.: na występujące przeszkody w terminowym wykonaniu zamówienia, w związku z okolicznościami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: załamaniem łańcucha dostaw produktów niezbędnych do wykonania umowy.

Unijne logotypy

Informujemy, że umowa z Wykonawcą została przedłużona do dnia 31.10.2022 r., co pozwoli na wykonanie wszystkich zaplonowanych w ramach projektu instalacji fotowoltaicznych. Dołożymy wszelkich starań aby całe zadanie zakończone było jak najwcześniej.

Zgodnie z otrzymanymi zapewnieniami terminie 12-16.09.2022 r. Wykonawca rozpocznie montaż instalacji fotowoltaicznych.

 Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Pracownicy Wykonawcy skontaktują się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu montażu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w ramach podpisanej umowy zobowiązali się Państwo do wniesienia wkładu własnego w dwóch transzach: I transza w wysokości 3 000,00 zł i II transza w wysokości wskazanej w przesłanej przez Państwa korespondencji.

Prosimy o zweryfikowanie dokonanych wpłat, a osoby, które nie wpłaciły całej kwoty prosimy o uregulowanie należności. Brak pełnej wpłaty opóźni termin montażu.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót