Aktualności

Nowe informacje dotyczące pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu

Nowe informacje dotyczące pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu

W związku z ograniczoną ilością środków na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, informuję że pod uwagę będzie brana kolejność składania wniosków o udzielenie osobom fizycznym pomocy finansowej na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości.

Brane również pod uwagę będą tylko kompletne wnioski złożone wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Spiczyn:

  1. Dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością.
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest miejscu ich powstania.
  4. Wyrażenie zgody na usunięcie płyt azbestowo cementowych z nieruchomości.
  5. W przypadku, gdy wyroby zawierające azbest zostały złożone przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.)
  6. W przypadku zdjęcia wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego wykonawcę, zaświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach.
Wnioski wraz z załącznikami można składać do 31 maja 2017r. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek a z przyczyn wykorzystania środków wyroby nie zostaną usunięte będą brani pod uwagę w roku następnym po kolejnym złożeniu wniosków priorytetowo.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót