Aktualności

Grafika domek z papieru na trawie

Obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ogrzewania budynków

Szanowni mieszkańcy, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji  CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierającej informacje o źródłach ogrzewania budynku.

 

Ikona pdfDeklaracja A – dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [256.98 KB]

Ikona pdfDeklaracja B – dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [290.07 KB]

 

 

Deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dokument należy złożyć także w terminie 14 dni od uruchomienia każdego nowego źródła ciepła po 1 lipca 2021 r.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót