Aktualności

Autobus

Komunikacja gminna po nowemu

Informujemy, że od 26 stycznia 2022 roku została uruchomiona nowa linia komunikacyjna funkcjonująca na terenie miejscowości Jawidz umożliwiająca dojazd do Spiczyna i do miejscowości Niemce. Funkcjonowanie tej linii komunikacyjnej stało się możliwe dzięki uzyskaniu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którego dysponentem jest Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz z budżetu Gminy Spiczyn.

Jednocześnie przypominamy, że już trzeci rok z rzędu Gmina Spiczyn otrzymuje dopłatę z ww. Funduszu i współfinansuje ze środków własnych funkcjonowanie komunikacji gminnej obejmującej swoim zasięgiem niemal cały obszar gminy.

Ze szczegółami dotyczącymi przebiegu linii komunikacyjnych i godzinowego rozkładu jazdy mogą Państwo zapoznać na stronie internetowej gminy w zakładce „Komunikacja” 
https://www.spiczyn.pl/aktualnosci/komunikacja.html


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót