Aktualności

Informacja o osiągniętych przez Gminę Spiczyn poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Spiczyn poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 Rok

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło)

%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe)

%

2013

dopuszczalny

<=50

>=12

>=36

osiągnięty

1,04

25,7

20,04

2014

dopuszczalny

<=50

>=14

>=38

osiągnięty

2,3

48,20

100

2015

dopuszczalny

<=50

>=16

>=40

osiągnięty

27,6

23,3

100

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót