Aktualności

domek w trawie

Obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Spiczyn 

(wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

Na wysłanie deklaracji właściciele/ zarządcy budynków będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Ikona pdfDeklaracja A – dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [256.98 KB]

Ikona pdfDeklaracja B – dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [290.07 KB]

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót