Uchwała Nr X/38/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 15 grudnia 2016 r. | Gmina Spiczyn