Aktualności

Termometr

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i zwiększonym poborem wody Wójt Gminy Spiczyn prosi Mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody i używanie jej wyłącznie w celach socjalno-bytowych. Prosimy o niepodlewanie ogródków, trawników, nienapełnianie basenów i zbiorników wodnych. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Nadmierne zużycie wody może doprowadzić do znaczących spadków ciśnienia uniemożliwiających korzystanie lub do całkowitego braku wody. Mając na uwadze konieczność utrzymania dostaw wody do wszystkich odbiorców, prosimy o dostosowanie się do powyższego apelu.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót