Aktualności

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn.

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn

Po ustaleniu granic obszarów konsultacje społeczne dotyczyły opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt GPR ogłoszono na stronach urzędu Gminy 20 września 2016r. Konsultacje były przeprowadzone w terminie od dnia 27 września 2016 r. do dnia 27 października 2016r. Wypełnienie formularza ankiety (fiszki projektu) było możliwe w dniach 22 września 2016 r. – 10 października 2016 r. Opinie co do treści projektu GPR było można było składać w terminie do 27 października 2016r.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót