Aktualności

Informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że sołtys sołectwa Charlęż nie będzie pobierał drugiej raty podatku za 2021 rok. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spiczyn
30 8702 1011 1000 0140 2000 0010
 
Termin płatności drugiej raty podatku do dnia 15 maja 2021 roku
 
Z up. Wójta Gminy Spiczyn
 
mgr Bernadeta Przybylska-Bartnik
 
Z-ca Wójta Gminy Spiczyn 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót