Aktualności

Napis Ważny komunikat na czerwonym tle

UWAGA!

Urząd Gminy pracuje w trybie wewnętrznym – prosimy interesantów o umawianie spotkań telefonicznie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i dużą liczbą zachorowań, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Gminy pracuje w trybie wewnętrznym. W przypadku konieczności osobistej wizyty w urzędzie, prosimy interesantów o wcześniejsze, telefoniczne umawianie wizyt w poszczególnych referatach. Korespondencję można kierować mailowo, drogą pocztową lub też wrzucając do skrzynki znajdującej się w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

 

Przypominamy jednocześnie o możliwości załatwienia wielu spraw telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu:


– mailowo (gmina@spiczyn.pl),


– przez platformę ePuap (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:/84bqwno01j)


– telefonicznie (WYKAZ TELEFONÓW ORAZ ADRESY MAILOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY znajdują się na stronie internetowej www.spiczyn.pl)

 

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości, prosimy o kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy Spiczyn – 81 75 77 048.

Przypominamy także wykaz rachunków bankowych do dokonywania płatności:

 

Konto 21 8702 1011 1000 0140 2000 0560:

– opłata śmieciowa

 

Konto 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010:

– podatki i pozostałe opłaty (w tym podatek od nieruchomości, opłata skarbowa)

 

Konto 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010:

– zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 

Konto 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010:– najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych,

 

Konto 38 8702 1011 1000 0140 2000 0060:– wadia i kaucje,

 

Konto 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010:– udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych, subwencje.

 

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Spiczyn, może nastąpić wydłużenie terminów załatwiania poszczególnych spraw. Za wszelkie ewentualne utrudnienia przepraszamy.

O ewentualnych zmianach w organizacji pracy Urzędu Gminy będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu www.spiczyn.pl.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót