Aktualności

scisk dłoni

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁĘCZNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że prowadzi nabór wniosków na organizację i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych: 
 
 
  • Indywidualnych- niezbędnych do podjęcia pruci lub działalności gospodarczej;
  • realizowanych w ramach bonu szkoleniowego (dla osób do 30 roku życia).
 
Wsparcie dotyczy m.in:
  • sfinansowania kosztów badań lekarskich (o ile są wymagane),
  • pokrycia kosztów szkolenia dla instytucji szkoleniowej,
  • wypłacenia stypendium osobom skierowanym na szkolenie,
  • sfinansowania kosztów przejazdów związanych z udziałem w szkoleniu. 
 
Osoby bezrobotne zainteresowane formami wsparcia zapraszamy do składania wniosków po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym - kontakt tel. 81) 531 53 97. 
 
Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu na okres minimum 1 m-ca. 
 
Regulamin oraz stosowne wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej PUP w Łęcznej
 
 
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót