Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót