Aktualności

Osoba trzyma dokument

Informacja dotyczy zapytania ofertowego

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Spiczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Spiczyn.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania ze względu na fakt, że w ramach prowadzonego postępowania nie została złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót