Aktualności

Trzy osoby na zdjęciu na tle ścianki

Powstanie energooszczędne oświetlenie uliczne

Ochrona środowiska to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego przewidziano wsparcie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz instalację energooszczędnego oświetlenia. Nasza gmina przygotowała projekt, który ma za zadanie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn” – tak nazywa się projekt, który będzie realizowany w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Jego wartość wyniesie 1 202 505,84 zł.

Pani Wójt Dorota Szczęsna podpisała właśnie umowę w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków europejskich, które wyniesie łącznie 835 871,90 zł., natomiast wkład własny ze strony gminy to 127 694,59 zł.

Inwestycja dotyczy wymiany istniejących 431 energochłonnych opraw oświetleniowych (rtęciowych i sodowych) na energooszczędne typu LED. Ponadto inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Charlężu i w Zawieprzycach, gdzie powstanie 20 nowych punktów świetlnych. Zakończenie realizacji projektu wyznaczono na dzień 30 września 2022r. O szczegółach będziemy jeszcze informować.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót