Aktualności

fragment ulotki

Zapraszamy na atrakcyjne darmowe szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie pn. „Pracownicy Przyszłości”. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020r. – 30.01.2022 r. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów Miasto, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji przez pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika lub zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących w województwie lubelskim na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez kompleksowe działania prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia , takie jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo psychologiczne; staże zawodowe; dodatek relokacyjny.
 
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem, którym w szczególności będzie:
 
 1. Doradztwo zawodowe-10 h/UP
 2. Szkolenia zawodowe: (jedno do wyboru), grupy 13-osobowe:Florysta – 100 h
  • Asystentka/Sekretarka – 80 h
  • Kierowca autobusu (prawo Jazdy kat. D) – 280 h
  • Opiekun osoby starszej – 80h
 3. Staże zawodowe 3 miesięczne z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy
 4. Pośrednictwo pracy/Poradnictwo psychologiczne – 20 h/UP
 5. Wsparcie mobilności geograficznej – dodatek relokacyjny dla 20 UP
Zapewniamy:
 
 •  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
 • catering podczas szkoleń,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenie zawodowe co przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia.
 
W załączniku przesyłam plakaty informujące o projekcie z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej.
 
Z góry serdecznie dziękuję.
 
Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.los.lublin.pl/pracownicyprzyszlosci
 
ulotka
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót