Aktualności

grafika ogólna- montaż i instalacja miniatura domu, plany budowlane, kask budowlany, miarka oraz młotek

„Energia odnawialna w Gminie Spiczyn”

Gmina Spiczyn poszukuje osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych 2 i 3-panelowych w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Spiczyn” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane w Gminie Spiczyn, będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Spiczyn, na którym planowany jest montaż instalacji.
 
Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych dokumentów tj. ankiety wraz z załącznikami (tj. kserokopia aktu notarialnego ) w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn w terminie do 15 października 2020. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 531 71 35, kom. 572 307 103 oraz na adres e-mail:
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót