Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Spiczyn informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 57/2020/D/OZ z dnia 20.07.2020. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
logotypy dofinansowania

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót