Aktualności

Informacja dla plantatorów i punktów skupy owoców i warzyw

Informacja dla plantatorów i punktów skupy owoców i warzyw

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy) oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią (np. sprzedaż płodów rolnych na targowiskach) zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252 z poźń. zm.).
 
 
Obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność polegającą na sprzedaży swoich płodów rolnych (warzyw, owoców, zbóż) na cele spożywcze do punktów skupu lub do zakładów przetwórczych. Ww. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres psse.leczna@pis.gov.pl, pocztą tradycyjną do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub złożyć osobiście w siedzibie PSSE w Łęcznej.
 
Wniosek powinien uwzględniać: rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnie i rodzaj poszczególnych upraw.
 
Dodatkowe informacje dotyczące zachowania higieny uprawy, zbioru, magazynowania oraz transportu można uzyskać pod adresem https://psseleczna.pis.gov.pl/?news=431
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót