Aktualności

Wójt Gminy Spiczyn– Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Spiczyn– Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Spiczyn. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót