Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną poradę możesz ją otrzymać drogą środków komunikacji na odległość (telefon, e- mail).
 W tym celu wystarczy:
  1. przesłać na adres: pomocprawna@powiatleczynski.pl skan/zdjęcie podpisanego wniosku i oświadczenia (format pfd lub jpg),
  2. w przypadku braku dostępu do Internetu należy złożyć wniosek ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer (81) 531 52 81 (rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00).
Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość i oświadczenia w załączeniu.
 
Uwaga: zarówno w przypadku składania wniosku telefonicznie jak i drogą mailową wymagane jest podanie pracownikowi Starostwa Powiatowego w Łęcznej danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót