Aktualności

Obwieszcznie

Obwieszcznie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn - II etap.
Plik jpg - Obwieszcznie
 

Obwieszczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.43 KB]

Projekt zmiany planu gminy Spiczyn II etap do wyłożenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.15 KB]

Uzasadnieenie do zm. planu gm. Spiczyn - II etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [83.22 KB]

Schemat rozmieszczenia załączników graficznych II etap Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.28 MB]

Załącznik 01 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [521.80 KB]

Załącznik 02 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.96 KB]

Załącznik 03 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [267.46 KB]

Załącznik 04 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [500.04 KB]

Załącznik 05 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.33 KB]

Załącznik 06 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [515.29 KB]

Załącznik 07 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [303.20 KB]

Załącznik 08 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.17 MB]

Załącznik 09 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [493.15 KB]

Załącznik 10 Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [329.25 KB]

Załącznik 11 Januszówka Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [365.32 KB]

Załącznik 12 Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [640.00 KB]

Załącznik 13 Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.31 MB]

Załącznik 14 Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [407.11 KB]

Załącznik 15 Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [484.73 KB]

Załącznik 16 jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [124.81 KB]

Załącznik 17 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [255.67 KB]

Załącznik 18 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [639.09 KB]

Załącznik 19 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [298.46 KB]

Załącznik 20 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [391.86 KB]

Załącznik 21 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [471.49 KB]

Załącznik 22 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [212.26 KB]

Załącznik 23 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [186.41 KB]

Załącznik 24 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.37 KB]

Załącznik 25 Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [604.85 KB]

Załącznik 26 Ludwików Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [259.71 KB]

Załącznik 27 Ludwików, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.78 KB]

Załącznik 28 Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [456.97 KB]

Załącznik 29 Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.06 KB]

Załącznik 30 Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.98 KB]

Załącznik 31 Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [309.41 KB]

Załącznik 32 Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [241.86 KB]

Załącznik 33 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [886.07 KB]

Załącznik 34 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [190.92 KB]

Załącznik 35 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [309.09 KB]

Załącznik 36 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [271.43 KB]

Załącznik 37 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.29 KB]

Załącznik 38 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [212.97 KB]

Załącznik 39 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [406.36 KB]

Załącznik 40 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.58 KB]

Załącznik 41 Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [774.14 KB]

Załącznik 42 Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [435.62 KB]

Załącznik 43 Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [892.60 KB]

Załącznik 44 Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [168.89 KB]

Załącznik 45 Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [126.07 KB]

Załącznik 46 Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [210.61 KB]

Załącznik 47 Ziołków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1006.42 KB]

Załącznik 48 Ziołków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [326.23 KB]

Załącznik 49 Ziołków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.48 KB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko - plan Spiczyn - II etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [360.39 KB]

zał. 1 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.23 MB]

zał. 2 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [414.38 KB]

zał. 3 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [768.13 KB]

zał. 4 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.24 MB]

zał. 5 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.31 MB]

zał. 6 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.31 MB]

zał. 7 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [699.99 KB]

zał. 8 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [457.41 KB]

zał. 9 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]

zał. 10 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [851.42 KB]

zał. 11 - Januszówka - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [903.88 KB]

zał. 12 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.26 MB]

zał. 13 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.37 MB]

zał. 14 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [999.07 KB]

zał. 15 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.05 MB]

zał. 16 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [611.02 KB]

zał. 17 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.44 MB]

zał. 18 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.93 MB]

zał. 19 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [788.72 KB]

zał. 20 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.16 MB]

zał. 21 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [480.66 KB]

zał. 22 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [911.55 KB]

zał. 23 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [715.56 KB]

zał. 24 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [765.22 KB]

zał. 25 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.52 MB]

zał. 26 - Ludwików, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

zał. 27 - Ludwików, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [869.29 KB]

zał. 28 - Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

zał. 29 - Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [731.07 KB]

zał. 30 Nowa Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [657.54 KB]

zał. 31 Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [670.76 KB]

zał. 32 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.39 MB]

zal. 33 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

zal. 34 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [708.37 KB]

zal. 35 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [843.20 KB]

zal. 36 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [540.27 KB]

zal. 37 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [803.00 KB]

zal. 38 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.44 MB]

zal. 39 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [936.59 KB]

zal. 40 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [804.78 KB]

zal. 41 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [280.05 KB]

zał. 42 - Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [462.14 KB]

zał. 43 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [346.28 KB]

zał. 44 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [657.85 KB]

zał. 45 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [721.63 KB]

zał. 46 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.20 MB]

zał. 47 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.08 MB]

zał. 48 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.15 MB]

zał. 49 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.22 MB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót