Kolektory słoneczne

Panele na dachu

Informacja podpisywanie umów OZE

Szanowni Państwo, 6 lutego Senat przyjął ustawę o OZE z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek. Ustawa umożliwia zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. W nowelizacji zaproponowano, by osoba, która zawarła umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie do 31 marca 2022 roku i złożyła wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 21 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia energii na dotychczasowych zasadach systemu opustu.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 15.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn będzie możliwość podpisania umów w ramach realizowanego przez gminę projektu. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które w 2021 r. podpisały umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych. W dniu 16.03.2022 r. planowane jest podpisywanie umów z mieszkańcami z miejscowości: Jawidz, Charlęż, Charlęż Kolonia. W dniu 17.03.2022 r. prosimy o zgłaszanie się mieszkańców z miejscowości: Spiczyn, Kijany, Zawieprzyce, Zawieprzyce Kolonia. Następnie prosimy o zgłaszanie się mieszkańców z miejscowości: Stawek, Ludwików, Ziółków, Stoczek, Januszówka, Nowa Wólka, Nowy Radzic.

 

Od dnia 21.03.2022 r. przyjmowane będą nowe zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

 

PODKREŚLAMY, ŻE MOŻLIWOŚĆ ROZLICZANIA ENERGII NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH SYSTEMU UPUSTU MOŻLIWE BĘDZIE JEDYNIE DLA OSÓB, KTÓRE DO DNIA 31.03.2022 R. PODPISZĄ UMOWĘ W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ PROJEKTU.

 

Szacowane koszty (wkład własny po stronie mieszkańca) dla poszczególnych instalacji:

Instalacja PV 2,17 kW na budynku:  5 529,75 zł

Instalacja PV 2,17 kW na gruncie:    9 116,75 zł

Instalacja PV 2,48 kW na budynku:  6 439,65 zł

Instalacja PV 2,48 kW na gruncie:   10 026,65 zł

Instalacja PV 3,10 kW na budynku:   7 481,45 zł

Instalacja PV 3,10 kW na gruncie:   11 776,45 zł

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 81 531 71 19


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót