Kolektory słoneczne

Robotnicy na dachu

FOTOWOLTAIKA W GMINIE SPICZYN Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn

Szanowni Państwo, Gmina Spiczyn przedłuża nabór uzupełniający na instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy max 3,1 kW do projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Spiczyn” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Spiczyn, na którym planowany jest montaż instalacji.

 

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE DO DNIA 29.01.2021 R.

Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy Spiczyn w celu złożenia wymaganych dokumentów tj. ankiety wraz z kserokopią dokumentu poświadczającego własność budynku. UWAGA: Gmina wzywa do podpisania umowy osoby, które w latach 2019/2020 składały dokumenty (lista podstawowa i rezerwowa) i do dnia dzisiejszego nie stawiły się na podpisanie umowy – niepodpisanie umowy jest jednoznaczne z wykreśleniem z listy uczestnictwa a tym samym brakiem możliwości otrzymania dofinansowania. WSZYSTKIE UMOWY NA INSTALACJE OZE W RMACH PROJEKTU MUSZĄ ZOSTAĆ PODPISANE DO DNIA 29.01.2021 !!!

Dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 – 15:30. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 531 71 35/81 75 77 048

 

OSTATNIA SZANSA !!! - LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu uzależniona jest w 100 % od zainteresowania oraz deklaracji Mieszkańców Gminy. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby osób Gmina Spiczyn zmuszona będzie do rezygnacji z realizacji projektu z powodu niemożliwości osiągniecia założonych w projekcie wskaźników.

 

Robotnicy

Logotypy dofinansowania


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót