Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Gmina Spiczyn przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie 
z wytycznymi ustawy o rewitalizacji, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, wymogami. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Na stronach internetowych urzędu gminy zamieszczono diagnozę, w której określono dlaczego dane tereny można uznać za zdegradowane lub wytypowane do rewitalizacji. Do diagnozy dołączono mapy
z zaznaczonymi terenami.

Obszar zdegradowany podzielono na 4 podobszary obejmujących całe miejscowości: Charlęż, Kijany, Nowa Wólka i Spiczyn. Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji obejmuje tereny najsilniej zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a zatem najbardziej wymagające kompleksowej interwencji, za obszar rewitalizacji uznano miejscowości Charlęż, Kijany, oraz część miejscowości Nowa Wólka. 

Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje jak też na projekty społeczne dotyczące mieszkańców. Jedną z ważnych kwestii będzie ustalenie czy gmina będzie miała prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 

Dlatego zapraszamy na spotkanie informacyjno- konsultacyjne dotyczące ustalenia granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się  w Świetlicy Urzędu Gminy w Spiczynie dnia 19.07.2016r. o godzinie 1500 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej gminy pod adresem http://www.spiczyn.pl/aktualnosci/informacje-i-obwieszenia-wojta-gminy-spiczyn/obwieszczenie-wojta-gminy-z-dn-29-czerwca-2016-r.html

WÓJT GMINY
(-) Dorota Zofia Szczęsna

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót