Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Zaproszenie z dn. 21.06.2016

Zaproszenie z dn. 21.06.2016

Urząd Gminy Spiczyn w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A. prac w obrębie koron 4 szt. drzew /Świerk pospolity szt. 3,
Orzech włoski     szt. 1/ na działce Nr 119 w miejscowości Stawek,  gmina Spiczyn, zaprasza uprawnione osoby/podmioty do złożenia oferty cenowej /brutto/ za wykonanie opinii  określającej procentowy wymiar usuniętych gałęzi.
 
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Spiczyn w pokoju  nr 6 bądź przesłać na adres e-mail: gmina@spiczyn.pl  do godziny 14.00 dnia 24 czerwca 2016 r.
 
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14.30 w Urzędzie  Gminy Spiczy pok. nr 7 
 
Preferowany termin wykonania opinii do 1 lipca 2016 r.
 
Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.   

 

 

 

 

Wójt Gminy 
mgr. inż Dorota Szczęsna

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót